Truy cập

Hôm nay:
26
Hôm qua:
411
Tuần này:
1108
Tháng này:
2210
Tất cả:
593017

Công Văn Số 590-CV/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh với các hoạt động của pháp luân công và Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ

Đăng lúc: 16:33:25 18/06/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, các hoạt động của tổ chức Pháp luân công và hoạt động cực đoan của tổ chức Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ trên địa bàn tỉnh đang diễn ra hết sức phức tạp, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đạo đức xã hội, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

 

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA

HUYỆN ỦY THIỆU HÓA

*

Số 590-CV/HU

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh với các hoạt động của “pháp luân công” và “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”

 

                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         

            Thiệu Hoá, ngày 12 tháng 6  năm 2018                                                           

Kính gửi: - Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;

      - Các ban, phòng của Huyện ủy, UBND huyện;

      - Uỷ ban MTTQ, các cơ quan, đoàn thể cấp huyện;

      - Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

 

Thời gian qua, các hoạt động của tổ chức “Pháp luân công” và hoạt động cực đoan của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn tỉnh đang diễn ra hết sức phức tạp, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đạo đức xã hội, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.   

Các đối tượng tham gia “Pháp luân công” đã có những hoạt động lôi kéo, tập trung đông người tham gia tập luyện khí công dưỡng sinh gắn với phát tán tài liệu “Chuyển Pháp luân” để phát triển tổ chức và tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, ni lên tại thành ph Thanh Hóa, thành phố sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Yên Định, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy...

Bên cạnh đó, những hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” chưa được công nhận về tổ chức hoặc cấp đăng ký hoạt động, đang nổi lên tại thành phố Thanh Hóa và các huyện: Ngọc Lặc, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương, Thọ Xuân, Thường Xuân, Thiệu Hóa...; phương thức hoạt động lúc tập trung, khi phân tán, lén lút tuyên truyền đến tận các hộ gia đình dưới nhiều hình thức, gây bất bình trong các gia đình, cộng đồng và xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại các địa phương.

Để ngăn chặn kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động trái pháp luật của tổ chức “Pháp luân công” và “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các xã, thị trấn, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, và các đoàn thể cấp huyện tập trung thực hiện một sổ nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đổi với hoạt động của tổ chức “Pháp luân công”

Các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ phương thức, thủ đoạn và hậu quả tiêu cực, ngộ nhận của việc luyện công để chữa bách bệnh, đặc biệt là tuyên truyền để người dân thấy được những rủi ro khi bị bệnh nhưng từ chối điều trị và dùng thuốc, cho rằng luyện công là hết bệnh, từ đó cảnh giác với mọi hoạt động phát tán tài liệu, lôi kéo, móc ni phát trin người tham gia và mở rộng phạm vi hoạt động.

Chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động trái pháp luật, phát tán tài liệu, tuyên truyền về “Pháp luân công” nhằm chống Đảng, Nhà nước tại địa phương để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không để hình thành các tổ chức, điểm, nhóm “Pháp luân công” trên địa bàn. Đối với quần chúng có tập luyện khí công dưỡng sinh với mục đích thuần túy, rèn luyện sức khỏe cần có biện pháp tác động linh hoạt, vận động, thuyết phục để họ không tham gia “Pháp luân công”.

Quá trình thực hiện không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng kích động, tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, lợi dụng mâu thuẫn trong nhân dân đ kích động chng đối cp y, chính quyền, địa phương; không nhìn nhận và ứng xử với “Pháp luân công” như một tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo, không sử dụng thuật ngữ “đạo” hay “tôn giáo” khi đ cập, giải quyết vấn đề “Pháp luân công”.

2. Đối với hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ ”

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan đến tôn giáo để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, chấp hành pháp luật; vận động người dân không tin, theo và nếu phát hiện nơi có hoạt động ca “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” thì báo ngay cho chính quyền cơ sở hoặc cơ quan chức năng, không để hình thành các điểm, nhóm hoạt động tôn giáo trái phép. Trước mắt, không sử dụng thuật ngữ “tà đạo” mà gọi là tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” để phân biệt với các hội thánh có tên gọi tương tự của đạo Tin lành.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội đối với hoạt động của các tôn giáo; chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; rà soát các đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia và nắm rõ những người đang chịu ảnh hưởng của tổ chức này tại địa phương để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tập trung xử lý triệt để các đối tượng cầm đầu truyền bá và tán phát tài liệu trái pháp luật, liên quan đến hoạt động “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

Tích cực phối hợp, hướng dẫn, vận động các tổ chức, các chức sắc tôn giáo hợp pháp trên địa bàn huyện lên tiếng một cách khách quan để góp phần làm rõ và đấu tranh với những hành vi sai trái, vi phạm đạo đức xã hội của tổ chức này.

3. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ các hoạt động tôn giáo và hoạt động mang màu sắc tôn giáo trái pháp luật, trọng tâm là hoạt động của tổ chức “Pháp luân công” và “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

4. Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật phát huy vaỉ trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, huy động lực lượng nắm chắc tình hình, dự báo chính xác và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo... kịp thời làm vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của tổ chức “Pháp luân công” và “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa dứt điểm các điểm, nhóm, đối tượng có hành vi tác động, lôi kéo, tập trung đông người tham gia các hoạt động của hai t chức này; tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, quản lý cư trú đ phát hiện, ngăn chặn và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác cho qun chúng nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động trái pháp luật vi phạm đạo đức xã hội của các đối tượng, nhất là đối tượng cốt cán, cầm đầu.

Tòa án nhân dân huyện phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện và Công an huyện xét chọn một số vụ án liên quan đến các hoạt động trái pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội của “Pháp luân công” và “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” để đưa ra xét xử công khai, góp phần cảnh báo, răn đe các đối tượng vi phạm và tăng cường giáo dục, phòng ngừa chung. Chỉ đạo Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, đồng thời cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đối với hoạt động của t chức “Pháp luân công”, “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” và các hoạt động tôn giáo trái pháp luật ở các địa phương trong huyện để nhân dân yên tâm, phòng ngừa và ổn định dư luận.

5.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, Đài truyền thanh huyện, bản tin nội bộ tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân về quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung phản ánh những tác động tiêu cực của “Pháp luân công” và “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp thời phê phán, ngăn chặn các hành vi đi ngược lại đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, tài sản của người khác, trái vi thuần phong mỹ tục, thờ cúng tổ tiên, ứng xử thô bạo vớỉ tín ngưỡng dân tộc.

6.  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong quần chúng nhân dân; tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; thấy rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, hành vi vi phạm pháp luật, trái với đạo đức xã hội để không tin theo, không tham gia hoạt động của “Pháp luân công” và “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các ngành chức năng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Công văn này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy những vấn đề phát sinh./.

 

Nơi nhận: 

   - Như kính gửi;

   - Thường trực HĐND, UBND huyện;

   - Lưu VPHU. LVV – 114.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

  

 

Đỗ Thị Toán

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)